Giới hạn kiến thức cần đạt để thi đỗ kì thi JLPT cấp độ N4. Cấp độ N4 là cấp độ cao hơn N5 nhưng vẫn thuộc phần sơ cấp của tiếng Nhật. 


Có khoảng 1500 từ. Sau khi học hết 50 bài Minna no Nihongo, vốn từ vựng của bạn có thể lên đến 2000 từ, đó là chưa kể những từ vựng trong phần đọc thêm tham khảo ở mỗi bài Mina. Với việc sắp xếp khéo léo những từ vựng hay gặp và sử dụng nhất.


  • Phần kanji

Có khoảng 300 chữ. Tương đương với việc học hết quyển Basic Kanji 1. Như đã nói, sách Basic Kanji 1 là sách Kanji học tốt nhất cho đến giờ, không chỉ bởi cách sắp xếp các chữ Hán có liên quan vào cùng 1 bài, giúp ta dễ học mà các bài luyện tập của sách cũng rất phong phú và sát với đề thi.


  • Phần ngữ pháp

N4 là bài thi kiểm tra hết trình độ sơ cấp tiếng Nhật của người học, do đó chỉ cần học hết 50 bài Minna no Nihongo sơ cấp là đã đủ để thi cấp độ N4.

Tổng hợp bởi: Akira Education


Xem thêm: Đề thi thử JLPT N4


PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT HIỆU QUẢ CÙNG AKIRA

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT