Hôm nay là thứ mấy? – Akira Education.

Để xem thêm nhiều video như này, hãy ấn Theo dõi kênh Youtube của Akira Tại đây nhé!


Cùng Akira tìm hiểu các cách đếm số trong tiếng Nhật nhé.

Học tiếng nhật cùng Akira


Số đếm từ 0 đến 10

れい,ゼロ: 0(không)

いち: 1  (một)

: 2  (hai)

さん: 3  (ba)

し、よん: 4  (bốn)

: 5  (năm)

ろく: 6  (sáu)

なな: 7  (bảy)

はち: 8  (tám)

く、きゅう: 9  (chín)

じゅう: 10 (mười)

じゅういち :11 (mười một)

じゅうに:12 (mười hai)

じゅうさん:13 (mười ba)

じゅうよん:14 (mười bốn)

じゅうご:15 (mười lăm)

じゅうろく:16 (mười sáu)

じゅうしち:17 (mười bảy)

じゅうはち:18 (mười tám)

じゅうく:19 (mười chín)

にじゅう:20 (hai mươi)

HỌC TIẾNG NHẬT KHÔNG KHÓ

ひゃく:100 (một trăm)

せん:1.000 (một nghìn)

いちまん:10.000 ( một vạn hoặc mười nghìn)

ひゃくまん:1.000.000 (trăm vạn hoặc 1 triệu)

せんまん:10.000.000 (ngàn vạn hoặc 10 triệu)

いちおく:100.000.000 (trăm triệu hoặc 100 triệu)


Cách đọc cụ thể và các trường hợp đặc biệt

      Cách đọc hàng trăm                Cách đọc hàng nghìn

     100   hyaku           百              1000   sen             千

     200   ni hyaku       二百           2000   ni sen         二千

     300   san byaku    三百           3000   san zen      三千

     400   yon hyaku    四百           4000   yon sen      四千

     500   go hyaku      五百           5000   go sen        五千

     600   roppyaku      六百           6000   roku sen     六千

     700   nana hyaku  七百           7000   nana  sen   七千

     800   hap pyaku    八百           8000   hassen       八千

     900   kjū hyaku      九百          9000    kjū sen       九千

           Cách đọc hàng vạn (hàng chục nghìn)

                  10 000    ichi man       一万

                  20 000    ni man         二万

                  30 000    san man       三万

                  40 000    yon man       四万

                  50 000    go man         五万

                  60 000    roku man      六万

                  70 000    nana man     七万

                  80 000    hachi man     八万

                  90 000    kjū man        九万


ĐĂNG KÝ HỌC TẠI AKIRA ĐỂ ĐƯỢC TẶNG THÊM KHÓA HỌC ONLINE TRỊ GIÁ 500K

icon akira

XEM NGAY LỊCH KHAI GIẢNG

Comments

comments