1. Ngày tháng năm trong tiếng Nhật

1.1 Các ngày trong tháng

1    Tsuitachi            ついたち        一日
2    Futsuka            ふつか            二日
3    Mikka              みっか           三日
4    Yokka              よっか      四日
5    Itsuka               いつか     五日
6    Muika              むいか     六日
7    Nanoka            なのか     七日
8    Yôka               ようか     八日
9    Kokonoka        ここのか    九日
10    Tôka              とおか     十日
11    Jûichinichi      じゅういちにち     十一日
12    Jûninichi        じゅうににち      十二日
13    Jûsannichi      じゅうさんにち     十三日
14    Jûyokka         じゅうよっか      十四日
15    Jûgonichi       じゅうごにち      十五日
16    Jûrokunichi    じゅうろくにち        十六日
17    Jûshichinichi  じゅうしちにち     十七日
18    Jûhachinichi  じゅうはちにち     十八日
19    Jûkunichi       じゅうくにち    十九日
20    Hatsuka          はつか               二十日
21    Nijûichinichi    にじゅういちにち     二十一日
22    Nijûninichi      にじゅうににち      二十二日
23    Nijûsannichi    にじゅうさんにち      二十三日
24    Nijûyokka       にじゅうよっか       二十四日
25    Nijûgonichi     にじゅうごにち      二十五日
26    Nijûrokunichi  にじゅうろくにち      二十六日
27    Nijûshichinichi にじゅうしちにち      二十七日
28    Nijûhachinichi  にじゅうはちにち     二十八日
29    Nijûkunichi      にじゅうくにち     二十九日
30    Sanjûnichi       さんじゅうにち        三十日
31    Sanjûichinichi  さんじゅういちにち       三十一日

Ngày tháng năm trong tiếng nhật

Ngày tháng năm trong tiếng nhật


1.2 Các ngày trong tuần

Tuần                         shû             しゅう         週
Ngày trong tuần    yôbi           ようび                  曜日
Thứ hai                     getsuyôbi    げつようび    月曜日    (月 = nguyệt, trăng)
Thứ ba                      kayôbi        かようび          火曜日    (火 = hỏa, lửa)
Thứ tu                       suiyôbi       すいようび         水曜日    (水 = thủy, nước)
Thứ năm                  mokuyôbi   もくようび        木曜日    (木 = thảo, cây)
Thứ sáu                    kin’yôbi     きんようび          金曜日    (金 = kim, vàng)
Thứ bảy                    doyôbi       どようび              土曜日    (土 = thổ = đất)
Chủ nhật                  nichiyôbi    にちようび         日曜日   (日 = nhật = mặt trời)

Ngày tháng năm trong tiếng nhật 2

Ngày tháng năm trong tiếng nhật


1.3 Các tháng trong năm

Các tháng trong năm

Các tháng trong năm

Thêm gatsu sau các số = tháng tương ứng
Tháng 1        ichigatsu          いちがつ               一月
Tháng 2        nigatsu            にがつ                  二月
Tháng 3        sangatsu          さんがつ               三月
Tháng 4        shigatsu          しがつ                   四月
Tháng 5        gogatsu           ごがつ                  五月
Tháng 6        rokugatsu        ろくがつ               六月
Tháng 7        shichigatsu      しちがつ               七月
Tháng 8        hachigatsu       はちがつ              八月
Tháng 9        kugatsu          くがつ                   九月
Tháng 10      jūgatsu           じゅうがつ            十月
Tháng 11      jūichigatsu      じゅういちがつ   十一月
Tháng 12      jūnigatsu        じゅうにがつ       十二月


1.4 Các năm

Năm                 toshi               とし、ねん          年
Năm nay           kotoshi            ことし              今年
Năm qua           kyonen            きょねん          去年
Năm tới             rainen             らいねん          来年
Năm1               ichinen             いちねん          一年
Năm 2              ninen               にねん             二年
Năm 3              sannen             さんねん          三年
Năm 4              yonen              よねん              四年
Năm 5              gonen              ごねん                 五年
Năm 6              rokunen            ろくねん            六年
Năm 7              shichinen          しちねん          七年
Năm 8              hachinen           はちねん          八年
Năm 9              kyûnen              6 きゅうねん    九年
Năm 10            jûnen                じゅうねん       十年
Năm 100           hyakunen          ひゃくねん          百年
Năm 1000         sennen              せんねん             千年
Năm 2000         nisennen           にせんねん     二千年
Năm 2006         nisenrokunen    にせんろくねん     二千六年


1.5 Thứ tự khi viết: Năm + Tháng + Ngày

vd: ngày 2 tháng 9 năm 1945 là

1995年9月2日

Ngoài ra, có 1 tip để nâng cao khả năng tiếng Nhật nhanh chóng: chăm chỉ luyện đề để tăng vốn từ vựng Kanji.

Nếu bạn đang tìm kiếm 1 nơi để có thể luyện đề online trên cả điện thoại và máy tính, website luyện đề Kanji miễn phí Kanji123 chính là dành cho bạn. Trang web này có 40+ bộ câu hỏi trắc nghiệm luyện Kanji tương ứng với trình độ từ sơ cấp đến cao cấp (N5 – N2), có đáp án chính xác ngay sau khi nộp bài. Học và thực hành ngay thôi nào!

Tham khảo thêm các bài viết để học tiếng Nhật vui vẻ và hiệu quả hơn:

Tổng hợp bởi: Akira Education