Giới hạn của JLPT N3

Giới hạn của JLPT N3

Giới hạn của JLPT N3

akira


Cấp độ N3 là cấp độ trung cấp tiếng Nhật. Đây là một cấp độ rất quan trọng, mang tính bản lề vì nó đóng vai trò làm bước chuyển từ trình độ sơ cấp lên trình độ trung và cao cấp. Do đó, lượng kiến thức ở cấp độ này khá nhiều.

Giới hạn của JLPT N3

Giới hạn của JLPT N3


Có khoảng 3750 từ. Về từ vựng, các bạn nên học theo giáo trình Mina no Nihongo trung cấp. Với khoảng 1200 từ vựng ở Mina sơ cấp và khoảng gần 2500 từ ở Mina trung cấp, lượng từ vựng này là khá đầy đủ để có thể thi N3.


  • Phần kanji:

Khoảng 650 chữ. Ở bậc trung cấp các bạn đã học hết Basic Kanji quyển 1 thì sang đến N3, ngoài việc học thêm Sách Basic Kanji quyển 2 để đạt 500 chữ, bạn nên học thêm cả giáo trình Soumatome Kanji N3 nhằm đạt được lượng Kanji cần thiết.


  • Phần ngữ pháp:

Ngữ pháp N3 khá là khó. Tuy nhiên, các bạn chỉ cần học thêm trong quyển Soumatome Ngữ pháp N3 là đủ.


Xem thêm:


PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT HIỆU QUẢ CÙNG AKIRA

HỌC TIẾNG NHẬT NGAY TỪ BÂY GIỜ


Nguồn: Tổng hợp bởi Akira Education

About The Author