Sự kiện Ngày hội thể thao Akira Olympic Kids của Lớp Tiếng Nhật trẻ em

Các học viên của lớp Tiếng Nhật cho trẻ em tại Akira không chỉ đến với Akira để học tiếng Nhật,...

Read More