Cách dùng San, Sama, Kun, Chan trong tiếng Nhật

Tiếng Nhật có một hệ thống các hậu tố để diễn tả sự tôn kính và sự trang trọng khi gọi tên hoặc ám...

Read More