Không bằng đại học, cô gái này sắp trở thành y tá tại Nhật Bản – Học bổng JOHO

Tốt nghiệp trường tiếng Nhật chỉ trong 9 tháng, chuẩn bị nộp đơn vào Trung cấp Y tại Nhật,…...

Read More