Ngày tháng năm trong tiếng Nhật

1. Ngày tháng năm trong tiếng Nhật 1.1 Các ngày trong tháng 1    Tsuitachi            ついたち      ...

Read More