Kimono – Niềm tự hào xứ Phù Tang

Kimono là loại y phục truyền thống mà người Nhật đã sử dụng trong vài trăm năm và trở thành quốc...

Read More