Tag: N4

Giới hạn của JLPT N4

Giới hạn của JLPT N4 Giới hạn kiến thức cần đạt để thi đỗ kì thi JLPT cấp độ N4. Cấp độ N4 là cấp độ cao hơn N5 nhưng vẫn thuộc phần sơ cấp của tiếng Nhật.  Phần từ vựng: khoảng 1500 từ. Học hết 50 bài Mina no Nihongo,...

Đọc Thêm
  • 1
  • 2
11385