Các samurai nổi tiếng trong lịch sử của Nhật Bản

Các samurai nổi tiếng trong lịch sử của Nhật Bản Theo nghĩa hẹp, samurai là một bộ phận trong tầng lớp võ sĩ Nhật, phục vụ các tướng quân và lãnh chúa phong kiến. Tuy nhiên, từ samurai còn...

Đọc Thêm