Bài kiểm tra Mina no Nihongo bài 2.
Bài thi tiếng Nhật theo giáo trình Minano Nihongo Giáo trình Minano Nihongo: Bài 1 - Bài 5

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 2


Bài 2: 本の 気持ちです。

Tấm lòng thành của tôi

Đây là bài kiểm tra trực tuyến miễn phí để bạn kiểm tra lại kiến thức mình sau mỗi bài học. Các câu hỏi trắc nghiệm vô cùng đơn giản và dễ làm. Làm thật nhanh bài kiểm tra nhỏ này để củng cố lại kiến thức của mình sau khi học xong bài 2 Minano Nihongo.


Sau mỗi bài học, Akira sẽ giúp bạn kiểm tra lại trình độ cũng như củng cố lại kiến thức mà bạn đã học được bằng các bài kiểm tra. Hãy cùng Akira xem bạn đã học được những gì qua bài kiểm tra này nhé!

BÀI KIỂM TRA

Nhấn “Bắt đầu thi” để làm bài kiểm tra này.


Cùng comment số điểm để biết trình độ tiếng Nhật hiện tại của mình nhé!


HỌC TIẾNG NHẬT DỄ NHƯ ĂN KẸO.

 

 

Bài kiểm tra Mina no Nihongo bài 2.

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 2
Mời các bạn đánh giá bài viết