AKIRA LÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH

Trong quá trình hoạt động, Akira đã nhiều lần được các cơ quan truyền thông uy tín đưa tin, có thể kể đến các kênh VTV6, VTC10, VTV1 và gần đây nhất là VTV4.

Chi tiết các chương trình: 


AKIRA TRÊN BÁO CHÍ