KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT CỘNG ĐỒNG 

 

Khóa Hajime

hajime

Đối tượng: Hajime trong tiếng Nhật là sự khởi đầu. Nếu bạn muốn bắt đầu học tiếng Nhật, tìm hiểu các nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản, hãy tham gia khóa học này.

Nội dung khóa học: bảng chữ cái tiếng Nhật, bài 1 – 6 giáo trình Minna no Nihongo…Xem thêm

Khóa Nobori

nobori

Đối tượng: Khóa học này dành cho các bạn đã học xong 6 bài đầu của giáo trình Minna no Nihongo.

Nội dung khóa học: Kiến thức bài 7 – bài 20 giáo trình Minna no Nihongo, tìm hiểu thêm các nét văn hóa của Nhật Bản, sau khi hoàn thành khóa học… Xem thêm

Khóa Takame

takame

Đối tượng: Khóa học này dành cho các bạn đã học xong 20 bài đầu của giáo trình Minna no Nihongo.

Nội dung khóa học: Kiến thức từ bài 21 – bài 35 giáo trình Minna no Nihongo, tìm hiểu thêm các nét văn hóa của Nhật Bản…Xem thêm

 

 

Khóa Dekiru

dekiru

Đối tượng: Khóa học này dành cho các bạn đã học xong 35 bài đầu của giáo trình Minna no Nihongo.

Nội dung khóa học: Kiến thức từ bài 36 – bài 50 giáo trình Minna no Nihongo, sau khi hoàn thành khóa…Xem thêm