Cấp tốc A

N5
  • Đạt N5 trong 3 tháng
  • Đối tượng: Dành cho những bạn muốn bắt đầu học tiếng Nhật và đạt trình độ N5 trong thời gian ngắn để đủ điều kiện du học hoặc sang Nhật làm việc.
  • Nội dung: Bảng chữ cái, Cách phát âm, 25 bài minna…
Xem thêm

Cấp tốc B

N4
  • Đạt N4 trong 3 tháng
  • Đối tượng: Khóa học này dành cho các bạn đã có chứng chỉ N5 hoặc học xong 25 bài đầu của giáo trình Minna no Nihongo, muốn đạt trình độ N4 trong thời gian ngắn.
  • Nội dung: Bài 25 đến 50 Sách minna…
Xem thêm

Luyện thi N3

N3
  • Đạt N3 trong 3,5 tháng
  • Đối tượng: Khóa học này dành cho các bạn đã có chứng chỉ N4 hoặc học xong 50 bài của giáo trình Minna no Nihongo, muốn học N3 luyện thi N3 cấp tốc.
  • Nội dung khóa học: Chương trình N3, Mimikara Oboeru, Supido Masuta…
Xem thêm
7270