Thủ tục xin mang ngoại tệ sang Nhật cho du học sinh

Lưu ý khi chuyển đổi ngoại tệ

>>Những lưu ý khi làm thêm ở Nhật Bản

>>Xin visa ngắn hạn đi Nhật

Mức học phí được mang sang Nhật căn cứ vào mức chi phí trên giấy thông báo của cơ sở đào tạo tại Nhật. Nếu không có giấy thông báo chi phí, công dân Việt Nam chỉ được chuyển hoặc mang thêm tối đa không quá 5.000 USD/người cho mỗi năm học.

Điều 8 Pháp lệnh ngoại hối quy định “Người cư trú được chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ cho các nhu cầu hợp pháp”. Công dân Việt Nam được phép chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài thông qua ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối để phục vụ cho mục đích học tập.

Tổ chức tín dụng được phép phải có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền.


Hiện nay, mỗi cá nhân khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam chỉ được phép mang theo người lượng ngoại tệ (bao gồm tiền giấy, tiền kim loại, séc du lịch) ở mức tối đa 7.000 USD; nếu vượt quá mức trên thì phải khai báo hải quan tại cửa khẩu và xin giấy phép của Ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối (gọi tắt là Ngân hàng).

Giấy phép của Ngân hàng là giấy xác nhận việc mang ngoại tệ vượt quá số lượng quy định ra nước ngoài của cá nhân. Theo quy định hiện nay, thẩm quyền cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài đã được mở rộng đến các Ngân hàng thương mại được phép hoạt động ngoại hối: “Đối với trường hợp công dân Việt Nam có nhu cầu mang ngoại tệ cho các mục đích học tập tại nước ngoài với số lượng vượt mức phải khai báo Hải quan tại cửa khẩu, Ngân hàng được phép xác nhận việc mang ngoại tệ ra nước ngoài trên cơ sở giấy đề nghị của người có nhu cầu ghi rõ số tiền, mục đích sử dụng để làm căn cứ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh”.


Thủ tục xin cấp phép mang ngoại tệ sang Nhật tại các Ngân hàng hiện vẫn được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001. Người muốn mang ngoại tệ sang Nhật vượt quá lượng tiền cho phép (7.000 USD) cần đến Ngân hàng làm thủ tục xin cấp giấy phép xác nhận việc mang tiền mặt quá số lượng quy định sang Nhật chi trả cho việc học. Để xin cấp Giấy phép mang ngoại tệ sang Nhật:

1. Người đi du học tại Nhật tự mình mang ngoại tệ:

Du học sinh cần cung cấp các giấy tờ sau để làm thủ tục xin giấy phép:

– Đơn xin chuyển ngoại tệ, mang ngoại tệ

– Giấy thông báo về chi phí của cơ sở đào tạo tại Nhật gửi cho du học sinh. Trường hợp thông báo không gửi đích danh cho du học sinh, du học sinh phải gửi kèm Thư chấp nhận học của cơ sở đào tạo nước ngoài đó hoặc giấy tờ chứng minh đang học tập ở Nhật

– Bản sao hộ chiếu.

Mức học phí được mang sang Nhật căn cứ vào mức chi phí theo giấy thông báo chi phí của cơ sở đào tạo tại Nhật. Nếu cơ sở đào tạo không thông báo về tiền ăn ở và các chi phí khác, ngoài số tiền học phí đã được thông báo, du học sinh được chuyển, mang thêm tối đa không quá 5.000 USD/người cho mỗi năm học.


2. Công dân Việt Nam có nhu cầu chuyển hoặc mang ngoại tệ cho thân nhân là du học sinh đang học tập tại Nhật Bản:

Ngoài các giấy tờ quy định như ở trên, bạn phải nộp thêm các loại giấy tờ sau:

  1. Giấy tờ để chứng minh quan hệ thân nhân;
  2. Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân (Trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao công chứng hộ chiếu (trường hợp xin mang ngoại tệ).

3. Người được công dân Việt Nam uỷ quyền mang ngoại tệ sang Nhật cho thân nhân đang học tập tại Nhật:

Ngoài đơn xin chuyển, xin mang ngoại tệ và Giấy thông báo chi phí của cơ sở đào tạo tại Nhật gửi cho du học sinh, người nhận ủy quyền cần nộp thêm các loại giấy tờ sau:

  1. Giấy tờ của người uỷ quyền chứng minh quan hệ thân nhân với du học sinh
  2. Giấy uỷ quyền
  3. Bản sao công chứng hộ chiếu của người được uỷ quyền.

 4. Công dân Việt Nam uỷ quyền cho doanh nghiệp tư vấn về dịch vụ du học liên hệ với Ngân hàng xin chuyển ngoại tệ.

Hồ sơ xin chuyển ngoại tệ gồm có:

  1. Văn bản của doanh nghiệp xin chuyển ngoại tệ phải bao gồm những nội dung sau: Danh sách du học sinh; lượng ngoại tệ xin chuyển cho từng du học sinh; Nơi chuyển ngoại tệ đến của từng du học sinh.
  2. Giấy thông báo của cơ sở đào tạo tại Nhật về chi phí của từng du học sinh. Trong trường hợp thông báo không ghi rõ về chi phí của từng du học sinh, doanh nghiệp phải gửi kèm Thư chấp nhận học của cơ sở đào tạo tại Nhật hoặc giấy tờ chứng minh du học sinh đang học tập tại Nhật
  3. Bản sao công chứng hộ chiếu của du học sinh (trường hợp chưa sang học)
  4. Hợp đồng uỷ quyền của Công dân Việt Nam cho doanh nghiệp về việc làm các thủ tục chuyển ngoại tệ.
  5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng (nếu là xin phép lần đầu).

Ngân hàng sẽ xem xét, cấp Giấy phép mang ngoại tệ sang Nhật theo đề nghị của người có nhu cầu mang ngoại tệ chỉ khi nhận được đầy đủ các giấy tờ hợp lệ.


Các bài viết khác về du học Nhật Bản

>> Quay lại trang Thông tin

Thủ tục xin mang ngoại tệ sang Nhật cho du học sinh
5 (100%) 1 vote

Comments

comments