Giấy tờ cần thiết xin visa ngắn hạn đi Nhật Bản

Giấy tờ cần thiết xin visa ngắn hạn đi Nhật Bản 1) Visa ngắn hạn (thăm thân nhân gia đình, họ hàng: có quan hệ 3 đời) Tài liệu người xin Visa chuẩn bị         (1) Hộ chiếu         (2) Tờ...

Đọc Thêm