Tag: Sơ cấp 2

Ngữ pháp dạng sai khiến trong tiếng Nhật

Ngữ pháp dạng sai khiến trong tiếng Nhật Những cách sai khiến, ngữ pháp dạng sai khiến trong tiếng Nhật. Phương pháp học tiếng Nhật cơ bản Bộ thủ Kanji thường gặp Phương pháp học tiếng Nhật cơ bản 1.「使役形」の作り方 : Cách đổi động từ thành dạng sai khiến Để...

Đọc Thêm