Nói nhanh, nói tắt, viết tắt trong tiếng Nhật

Nói nhanh, nói tắt, viết tắt trong tiếng Nhật Trong nói chuyện hàng ngày ngày, người Nhật hay dùng cách nói nhanh, nói tắt mà nếu bạn không quen thì sẽ khó hiểu họ nói gì. Akira sẽ tổng...

Đọc Thêm