Tag: Làm thêm

Tiếng Nhật siêu thị: Tính tiền tại siêu thị, cửa hàng

Tiếng Nhật siêu thị Đây là tiếng Nhật bạn sử dụng khi làm công việc tính tiền trong siêu thị (suupaa), cửa hàng, cửa hàng tiện lợi (kombini), v.v…  Giáo trình sơ cấp tiếng Nhật Những câu câu chúc trong tiếng Nhật Nói lời yêu thương bằng tiếng Nhật...

Đọc Thêm