Giáo trình sơ cấp 2

Giáo trình sơ cấp 2 Giáo trình sơ cấp 2 thường được sử dụng bởi những người học tiếng Nhật đó là Minna no Nihongo Shokyuu 2. Đây là quyển thứ 2 của cuốn giáo trình rất phổ biến và dễ học dành cho những ai mới làm quen với tiếng...

Đọc Thêm