Trường Đại học Kansai

Trường Đại học Kansai nằm ở thành phố Osaka là một thành phố đứng thứ ba của Nhật Bản. Là nơi tập hợp sinh viên quốc tế du học Nhật Bản theo học để trao đổi kinh nghiệm, để tích lũy những hiểu biết bổ ích, để hiểu biết...

Đọc Thêm