Bảng chia động từ Tiếng Nhật bất quy tắc: suru, kuru, iku

Bảng chia động từ tiếng Nhật bất quy tắc: suru, kuru, iku Giáo trình sơ cấp tiếng Nhật Hệ thống bảng chữ cái tiếng Nhật Bộ thủ Kanji thường gặp Dạng suru (làm) kuru (đến) iku (đi) Thể từ điển する  くる いく Dạng lịch sự “masu”  します きます いきます Phủ định thông...

Đọc Thêm