Bài kiểm tra Mina no Nihongo bài 9
Bài thi tiếng Nhật theo giáo trình Minano Nihongo Giáo trình Minano Nihongo: Bài 6 - Bài 10

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 9


Bài 9: 約束が ありますから。

Vì tôi có hẹn với bạn rồi.

Nếu bạn đã học xong bài 9 Minano Nihongo của Akira, hãy làm ngay bài kiểm tra này để kiểm tra xem mình đã học được những gì ở bài 9.


Mỗi câu kiểm tra sẽ được Akira khái quát thành các dạng câu hỏi khác nhau. Bạn có thể được luyện tập để củng cố từ mới cũng như luyện nghe qua các câu hỏi bằng đoạn hội thoại. Bạn đã sẵn sàng chưa? Cùng bấm “bắt đầu” để làm bài kiểm tra này nào.

Bài kiểm tra.

Nhấn “Bắt đầu thi” để làm bài kiểm tra này.


Bạn làm đúng được bao nhiêu câu? Cùng comment số điểm bạn đạt được nhé!


CÔNG THỨC TIẾNG NHẬT.

KHÁM PHÁ  TIẾNG NHẬT ONLINE

 

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 9
Mời các bạn đánh giá bài viết