Bài kiểm tra Mina no Nihongo bài 8
Bài thi tiếng Nhật theo giáo trình Minano Nihongo Giáo trình Minano Nihongo: Bài 6 - Bài 10

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 8


Bài 8: ベトナム語は どうですか。

Tiếng Việt thế nào?

Sau mỗi bài giảng Minano Nihongo, bài kiểm tra là bài vô cùng quan trọng để bạn biết mình đã học được những gì. Làm ngay bài kiểm tra này nếu bạn đã học xong bài 8 của Akira.


Bài kiểm tra gồm 12 câu vô cùng đơn giản và dễ làm. Tuy nhiên bạn cần phải làm nhanh và chính xác vì các câu hỏi cần có sự tư duy nhanh. Nào, cùng Akira làm bài kiểm tra này để xem bạn sẽ làm đúng được bao nhiêu câu nhé.

Bài kiểm tra.

Nhấn “Bắt đầu thi” để làm bài kiểm tra này.


CÁCH HỌC TIẾNG NHẬT “VÔ NÃO” CHỈ VỚI 1 CLICK CHUỘT.

 HỌC TIẾNG NHẬT ONLINE

 

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 8
Mời các bạn đánh giá bài viết