Bài kiểm tra Mina no Nihongo bài 7
Bài thi tiếng Nhật theo giáo trình Minano Nihongo Giáo trình Minano Nihongo: Bài 6 - Bài 10

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 7


Bài 7: もう 宿題を しましたか。

Bạn đã làm bài chưa?

Đây là bài kiểm tra trực tuyến giúp bạn kiểm tra lại kiến thức mình đã học. Nếu bạn đã học xong bài 7 Minano Nihongo thì hãy làm ngay bài kiểm tra này để xem trình độ của mình đến đâu nhé.


Cùng Akira làm bài kiểm tra này để biết bạn đã học được những gì sau những bài giảng Minano Nihongo của Akira. Bài kiểm tra vô cùng bám sát kiến thức đã học nên bạn có thể dễ dàng làm được. Không tin bạn hãy làm thử bài kiểm tra này để xem mình làm đúng được bao nhiêu câu.

Bài kiểm tra.

Nhấn “Bắt đầu thi” để làm bài kiểm tra này.


Cùng comment số điểm bạn đạt được cho Akira biết nhé!

KHÁM PHÁ BÍ QUYẾT HỌC TIẾNG NHẬT.

 TIẾNG NHẬT ONLINE

 

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 7
1 (20%) 1 vote