Học bổng hỗ trợ sinh viên du học Nhật Bản (JASSO)

Học bổng hỗ trợ sinh viên du học Nhật Bản JASSO là học bổng chủ yếu dành cho các du học sinh đang học tập tại Nhật (cấp sau khi đã sang Nhật)


Học bổng hỗ trợ sinh viên du học Nhật Bản (JASSO) có các hình thức sau:

1. Học bổng JASSO cho du học sinh tự túc

STT Trình độ học vấn Thời gian nộp hồ sơ Học bổng  hàng tháng Thời gian Số lượng
1 Tiến sỹ Cuối tháng 3 – đầu tháng 5 70.000 Yen 1 năm 3.240
Thạc sỹ
Nghiên cứu sinh
2 Sinh viên đại học Thay đổi tùy từng trường 50.000 Yen 1 năm
Junior college
Chương trình tiếng
3 Cao đẳng kỹ thuật Thay đổi tùy từng trường 50.000 Yen 1 năm 7.930
4 Cao đẳng nghiệp vụ chuyên nghiệp Thay đổi tùy từng trường 50.000 Yen 1 năm
5 Dự bị Đại học Thay đổi tùy từng trường 50.000 Yen 1 năm

Điều kiện khác:

– Có thư giới thiệu của trường ĐH đang theo học

– Visa du học còn hiệu lực

– Trợ cấp gia đình hàng tháng không vượt quá 90.000 Yen

– Thu nhập hàng năm của người hỗ trợ tài chính không quá 5.000.000 Yen

Ghi chú:

– Được phép nhận các học bổng khác cùng thời gian

– Được phép nộp lại đơn xin học bổng vào các năm sau


2. Học bổng JASSO cho sinh viên học Dự bị Đại học tại các Viện ngôn ngữ Nhật Bản

JASSO kết hợp với Tổ chức giáo dục phát triển ngôn ngữ Nhật Bản trao học bổng này

Trình độ học vấn Thời gian nộp hồ sơ Học bổng  hàng tháng Thời gian Số lượng
Học tại các Viện ngôn ngữ Cuối tháng 4 – đầu tháng 5 50.000 Yen 1 năm 650

Điều kiện khác:

– Visa du học còn đủ điều kiện

– Có xác nhận của trường đang theo học về độ tuổi và nước xuất xứ

Ghi chú: – Được phép nhận các học bổng khác trong cùng thời gian


3. Học bổng JASSO cho sinh viên theo chương trình “Xúc tiến trao đổi sinh viên ngắn hạn”

JASSO  trao học bổng cho những sinh viên quốc tế đã được 1 trường ĐH tại Nhật chấp nhận theo chương trình “Xúc tiến trao đổi sinh viên ngắn hạn”

Điều kiện:
– Sinh viên chính quy của một trường ĐH tại Việt Nam
– Được một trường Đại học tại Nhật chấp nhận theo chương trình “Xúc tiến trao đổi sinh viên ngắn hạn” – Có trình độ học lực giỏi và thành tích tốt tại trường ĐH đang theo học (tại Việt Nam)
– Có động lực cụ thể và kế hoạch học tập rõ ràng
– Không có điều kiện tài chính để học tại Nhật
– Trong thời gian học tại Nhật vẫn đủ khả năng hòan thành khóa học ở trường ĐH tại VN – Đủ điều kiện xin Visa du học
– Chưa từng nhận học bổng này
Học bổng:
– Học bổng hàng tháng: 80,000 Yen
– Trợ cấp định cư: 150,000 Yen (chỉ trao 1 lần khi đã tới Nhật)
– Thời gian cấp học bổng: 3 đến 12 tháng
– Số lượng: 1600
Quy trình nộp đơn và xét tuyển: Các trường ĐH tại Nhật đệ trình kế hoạch trao đổi sinh viên cho JASSO vào khoảng tháng 12. JASSO sẽ phân bổ hạn ngạch học bổng cho mỗi trường ĐH. Trong khuôn khổ hạn ngạch, các trường ĐH tự đề xuất việc trao đổi sinh viên theo 3 lịch cụ thể. JASSO đưa ra quyết định cuối cùng sau khi nghiên cứu tất cả hồ sơ. Hạn nộp hồ sơ ở mỗi trường là khác nhau và sinh viên nên liên lạc với trường ĐH tại Nhật để biết chính xác lịch trình và những tài liệu cần nộp. Thời hạn nộp hồ sơ thông thường là vào tháng 2, tháng 5 và tháng 9 hàng năm.
Học bổng hỗ trợ sinh viên du học Nhật Bản (JASSO)
Mời các bạn đánh giá bài viết

Comments

comments