Các Mẫu Ngữ Pháp Thể V ます

Một số mẫu ngữ pháp thường gặp với thể masu ( ます )


masu 1 masu 2 masu 3 masu 4

Xem thêm: Các mẫu ngữ pháp thể “nai”


PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT HIỆU QUẢ CÙNG AKIRA

Cậu bé học tiếng Nhật

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT

Các Mẫu Ngữ Pháp Thể V ます
Mời các bạn đánh giá bài viết

Comments

comments