Các mẫu ngữ pháp liên quan tới thể nai(V ない)

Một số mẫu ngữ pháp hay gặp và đi với thể nai (V ない)

akira


1. V(ない)なければなりません

Các mẫu ngữ pháp liên quan tới thể nai(V ない)

Cách nói biểu thị ý nghĩa phải thực hiện một hành động nào đó vì nghĩa vụ hoặc vì lời hứa…Chia động từ ở dạng 「Vない」, sau đó bỏ「ない」(Vない), thay bằng「なければ なりません」.
V(ない):いか(ない)、 たべ(ない)、 し(ない)
Tham khảo cách biến đổi động từ sang thể 「ない」ở trang 50.
外国旅行の 時、パスポートを もって 行かなければ なりません。
Khi đi du lịch nước ngoài thì phải mang theo hộ chiếu.
いつも けんこうに ちゅういしなければ なりません。
Chúng ta phải luôn luôn chú ý đến sức khỏe.


2. A(い)-くなければなりません

Các mẫu ngữ pháp liên quan tới thể nai(V ない)

Cách nói biểu hiện ý nghĩa một cái gì đó cần thiết phải ở trạng thái nào đó, sử dụng「N」, 「Aい」và「Aな」
図書室の 電気は 明るく なければ なりません。
Điện trong phòng đọc phải sáng.
先生に はなす ことばは ていねいで なければ なりません。
Những lời nói với giáo viên phải lịch sự, lễ phép.
学生証の 写真は あたらしい 物で なければ なりません。
Ảnh trên thẻ sinh viên phải là ảnh mới.


3. V(ない)なくてもいいです/かまいません

Cách trả lời phủ định cho câu hỏi 「~なければ なりませんか」 ( ~ có bắt buộc phải…. không ?)
A: 学生は けんこうほけんに 入らなければ なりませんか。
Sinh viên bắt buộc phải làm bảo hiểm sức khỏe à?
B: いいえ、入らなくても いいです。
Không, không làm cũng được.
A: テープは あたらしく なければ なりませんか。
Nhất thiết phải là băng đĩa mới à?
B: いいえ、あたらしく なくても いいです。
Không, không nhất thiết phải như vậy.
A: 日本語の 先生は うたが 上手で なければ なりませんか。
Giáo viên tiếng Nhật cần phải hát hay có phải không?
B: いいえ、うたが 上手で なくても かまいません。
Không, hát không hay cũng không sao.
A: サインは ローマ字で なければ なりませんか。
Bắt buộc phải kí bằng chữ Latinh phải không?
B: いいえ、ローマ字で なくても かまいません。
Không, không phải chữ Latinh cũng được.


4. ~ても~なくても(どちらでも)いいです

Các mẫu ngữ pháp liên quan tới thể nai(V ない)

Cách nói thể hiện sự tự do, thoải mái trong việc lựa chọn cái gì đó ( ~ )có thể là「V」hay 「N」,「Aい」và「Aな」.
学生は けんこうほけんに 入っても 入らなくても (どちらでも) いいです。
Sinh viên có thể làm bảo hiểm sức khỏe cũng được, mà không làm cũng được.
テープは あたらしくても あたらしくなくても (どちらでも) いいです。
Băng thì mới cũng được mà cũ cũng được.
サインは ローマ字でも ローマ字じで なくても (どちらでも) いいです。
Chữ kí thì bằng chữ Latin cũng được, mà không bằng chữ Latin cũng không sao.


PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT HIỆU QUẢ CÙNG AKIRA

HỌC TIẾNG NHẬT KHÔNG HỀ KHÓ

Các mẫu ngữ pháp liên quan tới thể nai(V ない)
Mời các bạn đánh giá bài viết

Comments

comments