“Đại diện chính thức” – Mốc neo giữa biển Thông tin du học

Đặc điểm của thị trường du học Nhật Bản tại Việt Nam: Quá nhiều thông tin nhưng lại ít thông tin chính thống. Điều này gây không ít hoang mang cho chúng ta khi tìm hiểu về du học Nhật Bản. Giữa biển thông tin du học chưa được kiểm chứng, “Đại diện chính thức” … Continue reading “Đại diện chính thức” – Mốc neo giữa biển Thông tin du học