Vui học tiếng Nhật cùng Erin – sơ cấp 2

Vui học tiếng Nhật cùng Erin – sơ cấp 2

Học tiếng Nhật cùng Erin

>> Phương pháp học tiếng Nhật cơ bản

>> Cách gọi trong tiếng Nhật

>> 100 từ vựng tiếng Nhật thường gặp trong manga

1

Bài 27

2

Bài 28

3

Bài 29

4

Bài 30

5

Bài 31

6

Bài 32

 

               

 

 

7

Bài 33

8

Bài 34

9

Bài 35

               

 

 

10

Bài 36

11

Bài 37

12

Bài 38

               

 

 

13

Bài 39

14

Bài 40

15

Bài 41

               

 

 

16

Bài 42

17

Bài 43

18

Bài 44

               

 

 

19

Bài 45

20

Bài 46

21

Bài 47

               

 

 

 

22

Bài 48

23

Bài 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Học tiếng Nhật qua chuyện cổ tích 

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT HIỆU QUẢ CÙNG AKIRA123-web

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT

 

Bình luận

 
Thu gọn[X]