Tag: Ngữ pháp tiếng Nhật

Phó từ trong tiếng Nhật (phần 2)

Phó từ trong tiếng Nhật (Phần 2) Phó từ Tiếng Nhật trình độ N3 Mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật cơ bản Tên tiếng Nhật ý nghĩa cho các bạn nữ Bộ thủ Kanji thường gặp 1.    すぐ(直ぐ): Ý 1: とても短い時間のあと~;直後に  〔=直(ただ)ちに〕 :  ngay lập tức; ngay; liền (→...

Đọc Thêm