Tag: Học tiếng Nhật cấp tốc

KHOÁ HỌC CẤP TỐC B

 アキラと一緒に日本語を勉強しましょう! Khóa học tiếng Nhật Cấp tốc B  Đạt N4 chỉ trong 3 tháng Khóa học Cấp tốc B: (Dành cho các bạn đã học hết 25 bài Mina) + Tiếng Nhật sơ cấp: từ bài 25 đến bài 50 giáo trình Minna. + Các nội dung và tài liệu...

Đọc Thêm