Đại học Hosei

Hơn 130 năm qua, trường đã có sự đóng góp lớn lao vào sự phát triển của xã hội thông qua sự đào tạo những công dân có tài và đức phục vụ cho sự tiến bộ của thế giới.  Trường nằm tại thành phố Tokyo, một thành phố phát triển nhất của Nhật Bản, được đông đảo các bạn lựa chọn khi quyết định đi du học Nhật Bản.  Sự toàn cầu hóa xã hội hiện nay vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh chóng và rất nhiều vấn đề xuất hiện như chính trị, kinh tế, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác không chỉ tác động đến mỗi cá nhân ở mỗi quốc gia mà còn tác động đến hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Sự đối thoại và hợp tác quốc tế phải dựa trên nền tảng sự hiểu biết lẫn nhau và trên tinh thần hợp tác cùng giải quyết mọi vấn đề. Chính vì thế mà trường Hosei hiểu các bạn cần gì cho mình để có thể bước những bước vững chắc thành công nhất cho tương lai của mình, trường có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dậy, sẽ đào tào những người sinh viên xuất sắc, có tinh thần tự lực, không phân biệt chủng tộc hoặc quốc gia , năng nổ trong mọi hoạt động và có thể giải quyết mọi vấn đề và có tiềm năng trở thành những nhà lãnh đạo trong thế kỷ 21…
Hiện nay trường đại học Hosei có 16 khoa dành cho chương trình đại học, một trường Giáo Dục Hàm Thụ, 14 khoa dành cho chương trình sau đại học, 1 học viện và 2 trường chuyên nghiệp.

Các Khoa Dành Cho Chương Trình Đại Học Học Xá Ichigaya

• Khoa Luật

• Khoa Thư Tín

• Khoa Quản Trị Kinh Doanh

• Khoa Môi Trường & Nhân Văn

• Khoa Nghiên Cứu Sự Nghiệp & Học Tập Suốt Đời

• Khoa Thiết Kế & Cơ Khí

• Khoa Nghiên Cứu Liên Ngành & Toàn Cầu Học Xá Tama

• Khoa Kinh Tế

• Khoa Khoa Học Xã Hội

• Khoa Xã Hội & Chính Sách Xã Hội

• Khoa Thể Thao & Khoa Học Sức Khỏe Khu Học Xá Koganei

• Khoa Cơ Khí & Khoa Học • Khoa Hóa Học Ứng Dụng & Sinh Học

• Khoa Khoa Học Thông Tin & Máy Tính Trường Giáo Dục Hàm Thụ

• Trường Giáo Dục Hàm Thụ Trường Sau Đại Học

• Trường Nhân Văn

• Trường Kinh Tế

• Trường Luật

• Trường Chính Trị

• Trường Xã Hội Học

• Trường Quản Trị Kinh Doanh

• Trường Khoa Học Chính Sách

• Trường Quản Lý Môi Trường

• Trường Cơ Khí

• Trường Nghiên Cứu Tình Trạng Xã Hội

• Trường Khoa Học Thông Tin & Máy Tính

• Trường Thiết Kế Chính Sách Vùng

• Trường Thiết Kế & Cơ Khí

• Học Viện Nghiên Cứu Nhật Ngữ Quốc Tế Trương Chuyên Nghiệp

• Trường Luật

• Quản Lý Sự Cải Tiến Trong Kinh Doanh

• Trường Kế Toán

 

Tìm hiểu các trường Đại học tại Nhật và học bổng du học 

  DU HỌC NHẬT BẢN   

 

>>> Quay lại trang Thủ tục du học

Bình luận

Category :

Date : 19 Jun 2015

 
Thu gọn[X]