TỔNG HỢP DANH SÁCH TRƯỜNG NHẬT NGỮ

CLICK chọn Thành phố bạn muốn du học và chọn trường phù hợp trong danh sách nhé!

 TOKYO

Tên trường Học phí Hỗ trợ học sinh
Tokyo Johoku ~658,000  Nâng cao khả năng tiếng Nhật; Trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa Nhận tư vấn
Tokyo Institute for Japanese Language ~635,000 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn
Ohara Tokyo ~540,000 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn
An Language School ~680,000 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn
Toyo Gaigo (Adachi) ~770,000 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn
Akamonkai ~720,000 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn
Manabi Tokyo  ~829,440 Nâng cao trình độ tiếng Nhật; Trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa Nhận tư vấn
MCA ~600,000 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn
Jin Tokyo ~720,000 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn
ICA ~750,000 Nâng cao trình độ tiếng Nhật; Trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa Nhận tư vấn
Waseda Tokyo ~760,000 Nâng cao trình độ tiếng Nhật; Trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa Nhận tư vấn

 CHIBA

Tên trường Học phí Hỗ trợ học sinh
Chiba Mode Business College ~680,000 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn
Makuhari ~740,000 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn
Mate Japanese Institute ~750,000 Nâng cao trình độ tiếng Nhật

Trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa

Nhận tư vấn
Narita Japanese Language School ~600,000 Nâng cao trình độ tiếng Nhật

Trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa

Nhận tư vấn

OSAKA

Tên trường Học phí Hỗ trợ học sinh
Elhe Institute Japanese Language School ~720,000 Nâng cao trình độ tiếng Nhật

Trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa

Nhận tư vấn
Jac Language Institute ~600,000 Nâng cao trình độ tiếng Nhật

Trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa

Nhận tư vấn
Osaka Minami Japanese School ~700,000 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn
Japanese CommunicationInternational School ~659,200 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn
Ohara Japanese Language School ~600,000 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn
Meric Japanese Language School ~600,000 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn
Nissei Japanese Language School (Osaka) ~766,800 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn

KYOTO

Tên trường Học phí Hỗ trợ học sinh
Kyoto Minsai Japanese Language School ~720,000 Nâng cao trình độ tiếng Nhật

Trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa

Nhận tư vấn
Kyoto Japanese Language School ~630,000 Nâng cao trình độ tiếng Nhật

Trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa

Nhận tư vấn
Kyoto Institute of culture & language ~680,000 Nâng cao trình độ tiếng Nhật

Trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa

Nhận tư vấn
Kyoto International Academy of Japanese Language ~ 708,000 Nâng cao trình độ tiếng Nhật

Trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa

Nhận tư vấn

NAGOYA

Tên trường Học phí Hỗ trợ học sinh
International School Of Japanese Language ~690,000 ~700,000 Nâng cao trình độ tiếng Nhật

Trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa

Nhận tư vấn
Nagoya Sky Language School ~600,000 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn

FUKUOKA

Tên trường Học phí Hỗ trợ học sinh
JILA ~695,000 Nâng cao trình độ tiếng Nhật

Trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa

Nhận tư vấn
GAG Japanese Language School Institute ~760,000 Nâng cao trình độ tiếng Nhật

Trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa

Nhận tư vấn
Fukuoka InternationalAcademy ~620,000 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn

YOKOHAMA

Tên trường Học phí Hỗ trợ học sinh
Yokohama International Education Finance ~700,000 Thi và học lên chuyên môn, đại học/CĐ Nhận tư vấn
Yokohama InternationalJapanese Language School ~636,000 Nâng cao trình độ tiếng Nhật

Trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa

Nhận tư vấn

TƯ VẤN CHỌN TRƯỜNG NHẬT NGỮ

BỘ PHẬN HỖ TRỢ DU HỌC AKIRA

► Địa chỉ: Nhà L2/B3, Láng Trung, 107 Nguyễn Chí Thanh, HN

 Số điện thoại: 0938 234 459 (gặp Tiên) hoặc  0967 457 097 (gặp Uyên)

► Email: duhoc.akiraedu@gmail.com