Category Archives

HỌC VIỆN TIẾNG NHẬT TOKYO YMCA     Trường Tokyo YMCA ra đời năm 1880 – có truyền thống...

HỌC VIỆN TIẾNG NHẬT TOKYO YMCA     Trường Tokyo YMCA ra đời năm 1880 – có truyền thống...

Kịch Noh và Kyogen

Thuật ngữ mỹ học Zeami và Zenchiku miêu tả một loạt các quan điểm thẩm mỹ riêng...

Kịch Noh và Kyogen

Thuật ngữ mỹ học Zeami và Zenchiku miêu tả một loạt các quan điểm thẩm mỹ riêng...

Ikebana – Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản

Ikebana là nghệ thuật cắm hoa phát triển ở Nhật hơn 7 thế kỉ, nghệ thuật này là sự...

Ikebana – Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản

Ikebana là nghệ thuật cắm hoa phát triển ở Nhật hơn 7 thế kỉ, nghệ thuật này là sự...

Nhật Bản nổi tiếng với loài hoa anh anh đào- quốc hoa Ngày xưa ở xứ Phù tang chưa...

Nhật Bản nổi tiếng với loài hoa anh anh đào- quốc hoa Ngày xưa ở xứ Phù tang chưa...

[Sống ở Nhật] Bút ký người xa xứ

Để sống được ở đất nước này, việc tôi phải làm đầu tiên là thích nghi với con người...

[Sống ở Nhật] Bút ký người xa xứ

Để sống được ở đất nước này, việc tôi phải làm đầu tiên là thích nghi với con người...

Ở bài trước (link với bài cách học tiếng Nhật thông qua manga), chúng ta đã được biết các...

Ở bài trước (link với bài cách học tiếng Nhật thông qua manga), chúng ta đã được biết các...

Vì sao nên đi du học Nhật Bản?

Chương trình đào tạo chất lượng cao, hấp dẫn Những năm gần đây, Nhật Bản liên tiếp có các...

Vì sao nên đi du học Nhật Bản?

Chương trình đào tạo chất lượng cao, hấp dẫn Những năm gần đây, Nhật Bản liên tiếp có các...

Từ chối ưu đãi[X]