Cách đếm trong tiếng Nhật

Cách đếm trong tiếng Nhật

Cùng Akira tìm hiểu các cách đếm số trong tiếng Nhật nhé.

Capture10

>> Chương trình học tiếng Nhật online hiệu quả nhất từ Akira

>> Chàng trai đỗ N3 sau 1 năm học tiếng Nhật

>> Cách cài đặt bộ gõ tiếng Nhật trên máy tính

Số đếm từ 0 đến 10

れい,ゼロ: 0(không)

いち: 1  (một)

: 2  (hai)

さん: 3  (ba)

し、よん: 4  (bốn)

: 5  (năm)

ろく: 6  (sáu)

なな: 7  (bảy)

はち: 8  (tám)

く、きゅう: 9  (chín)

じゅう: 10 (mười)

じゅういち :11 (mười một)

じゅうに:12 (mười hai)

じゅうさん:13 (mười ba)

じゅうよん:14 (mười bốn)

じゅうご:15 (mười lăm)

じゅうろく:16 (mười sáu)

じゅうしち:17 (mười bảy)

じゅうはち:18 (mười tám)

じゅうく:19 (mười chín)

にじゅう:20 (hai mươi)

HỌC TIẾNG NHẬT KHÔNG KHÓ

ひゃく:100 (một trăm)

せん:1.000 (một nghìn)

いちまん:10.000 ( một vạn hoặc mười nghìn)

ひゃくまん:1.000.000 (trăm vạn hoặc 1 triệu)

せんまん:10.000.000 (ngàn vạn hoặc 10 triệu)

いちおく:100.000.000 (trăm triệu hoặc 100 triệu)


Cách đọc cụ thể và các trường hợp đặc biệt

      Cách đọc hàng trăm                Cách đọc hàng nghìn    

     100   hyaku           百              1000   sen             千    

     200   ni hyaku       二百           2000   ni sen         二千    

     300   san byaku    三百           3000   san zen      三千     

     400   yon hyaku    四百           4000   yon sen      四千     

     500   go hyaku      五百           5000   go sen        五千    

     600   roppyaku      六百           6000   roku sen     六千    

     700   nana hyaku  七百           7000   nana  sen   七千    

     800   hap pyaku    八百           8000   hassen       八千    

     900   kjū hyaku      九百          9000    kjū sen       九千

           Cách đọc hàng vạn (hàng chục nghìn)                  

                  10 000    ichi man       一万                                     

                  20 000    ni man         二万

                  30 000    san man       三万                 

                  40 000    yon man       四万                 

                  50 000    go man         五万                  

                  60 000    roku man      六万                 

                  70 000    nana man     七万                 

                  80 000    hachi man     八万                  

                  90 000    kjū man        九万


123-webĐĂNG KÝ HỌC TẠI AKIRA ĐỂ ĐƯỢC TẶNG THÊM KHÓA HỌC ONLINE TRỊ GIÁ 500K

XEM NGAY LỊCH KHAI GIẢNG

 

>>Lộ trình học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu

>>Khóa học khởi đầu, mở đường thành công

 

 

 
Thu gọn[X]