Các Mẫu Ngữ Pháp Thể V ます

Các Mẫu Ngữ Pháp Thể V ます

Các Mẫu Ngữ Pháp Thể V ます

Một số mẫu ngữ pháp thường gặp với thể masu ( ます )

>> Lộ trình học tiếng Nhật cơ bản

>> Nói lời yêu thương bằng tiếng Nhật

>> Bộ thủ Kanji thường gặp


 

masu 1 masu 2 masu 3 masu 4

 


>> Các mẫu ngữ pháp thể “nai”

 

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT HIỆU QUẢ CÙNG AKIRA123-web

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT

 

Bình luận

 
Thu gọn[X]