Bảng chia động từ Tiếng Nhật bất quy tắc: suru, kuru, iku

Bảng chia động từ Tiếng Nhật bất quy tắc: suru, kuru, iku

Bảng chia động từ tiếng Nhật bất quy tắc: suru, kuru, iku

>> Giáo trình sơ cấp tiếng Nhật

>> Hệ thống bảng chữ cái tiếng Nhật

>> Bộ thủ Kanji thường gặp

Dạng suru (làm) kuru (đến) iku (đi)
Thể từ điển する                        くる  いく                                  
Dạng lịch sự “masu”  します                         きます                            いきます                  
Phủ định thông thường  しない                         こない                                    いかない                        
Phủ định lịch sự “masen”  し ません   きません                                 いきます                              
Sai bảo (“hãy”) / Liên kết  して        きて                                 いって                                
Khả năng (“có thể”) できる   こられる

 

 

                               

いける                            
Bị động (受身, ukemi) (“bị”) される                         こられる                                  いかれる                             
Sai khiến (使役, shieki) (“bắt”, “cho”) させる                        こさせる                          いかせる                 
Bị động sai khiến (bị sai khiến) (“bị bắt”, “được cho”) させられる                    こさせられる                        いかせられる                        
Giả định sẽ xảy ra (“nếu”) すれば                 くれば                          いけば                 
Giả định xảy ra (“nếu”) したら               きたら     いったら                           
Rủ rê (“Chúng ta hãy ~ đi”)  しよう、しましょう  こよう、きましょう         いこう、いきましょう      
Ra lệnh (“~ đi!”)  しろ、せよ

 

これ、こいよ      いけ

 


>> Cách sử dụng trợ từ trong tiếng Nhật 

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT HIỆU QUẢ CÙNG AKIRA123-web

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT

 

Bình luận

 
Thu gọn[X]