Bảng chia động từ Tiếng Nhật bất quy tắc: suru, kuru, iku

Bảng chia động từ Tiếng Nhật bất quy tắc: suru, kuru, iku

Bảng chia động từ tiếng Nhật bất quy tắc: suru, kuru, iku

>> Giáo trình sơ cấp tiếng Nhật

>> Hệ thống bảng chữ cái tiếng Nhật

>> Bộ thủ Kanji thường gặp

Dạngsuru (làm)kuru (đến)iku (đi)
Thể từ điểnする                       くる いく                                  
Dạng lịch sự “masu” します                        きます                           いきます                  
Phủ định thông thường しない                        こない                                   いかない                        
Phủ định lịch sự “masen” し ません   きません                                いきます                              
Sai bảo (“hãy”) / Liên kết して       きて                                いって                                
Khả năng (“có thể”)できる  こられる

 

 

                               

いける                            
Bị động (受身, ukemi) (“bị”)される                        こられる                                 いかれる                             
Sai khiến (使役, shieki) (“bắt”, “cho”)させる                       こさせる                         いかせる                 
Bị động sai khiến (bị sai khiến) (“bị bắt”, “được cho”)させられる                   こさせられる                       いかせられる                        
Giả định sẽ xảy ra (“nếu”)すれば                くれば                         いけば                 
Giả định xảy ra (“nếu”)したら              きたら    いったら                           
Rủ rê (“Chúng ta hãy ~ đi”) しよう、しましょう こよう、きましょう        いこう、いきましょう      
Ra lệnh (“~ đi!”) しろ、せよ

 

これ、こいよ     いけ

 


>> Cách sử dụng trợ từ trong tiếng Nhật 

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT HIỆU QUẢ CÙNG AKIRA123-web

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT

 

 
Thu gọn[X]