Category: Bài viết hữu ích

Học online so với học truyền thống, cái nào tốt hơn???

Với sự phát triển của các chương trình học trực tuyến trong những năm gần đây, trường Đại học Potomac tại Washington – Mỹ đã tiến hành khảo sát và thống kê thực trạng học online, và so sánh tính hiệu quả của hình thức học online so với hình thức học...

Đọc Thêm