Category: AKIRA EDUCATION

Akira-Tuyển dụng trợ giảng

TUYỂN DỤNG TRỢ GIẢNG 1. Nội dung công việc: Hỗ trợ lớp học, hướng dẫn học viên, kiểm tra, chữa bài tập… Hỗ trợ giảng viên chuẩn bị tài liệu, dụng cụ hỗ trợ giảng dạy… Thực hiện các công việc do giảng viên phụ trách chỉ đạo. 2....

Đọc Thêm